• slovak
  • czech
  • flagswiss

ihb logoIHB technologie nahrazuje starší označení "PAD technologie" (Pulse arrythmia detection – detekce pulzové arytmie). IHB technologie automaticky detekuje srdeční arytmii v průběhu měření krevního tlaku.

Co je IHB technologie?

IHB technologie (Irregular heartbeat = nepravidelný srdeční rytmus) upozorňuje na pulzní nepravidelnosti srdce v průběhu měření krevního tlaku. Pokud se vyskytne pulzní nepravidelnost v průběhu měření, symbol IHB se objeví na displeji.

Většinou není důvod na obavy, pokud se však symbol objevuje častěji (např. několikrát za týden při každodenním měření) anebo pokud se nečekaně objevuje častěji než obvykle, doporučujeme vám navštívit vašeho lékaře.

Nenahrazuje komplexní vyšetření srdce, ale slouží na zjišťování pulzních nepravidelností už v raném stádiu.

Výhody IHB technologie

Všechny tlakoměry společnosti Microlife s IHB technologií automaticky detekují srdeční arytmii v průběhu měření krevního tlaku. Dokud tlakoměry automaticky detekují vaše hodnoty, také změří vaši pulzní frekvenci. Tlakoměr to vykonává automaticky bez nutnosti jakýchkoliv úprav.

Na rozdíl od většiny běžných tlakoměrů, Microlife tlakoměry jsou schopné rozlišovat mezi arytmií komor a selektivní fibrilací předsíní. Tlakoměry společnosti Microlife
měří s velkou technickou a fyziologickou přesností, co pomáhá lékaři přesně určit diagnózu a vybrat vhodný typ léků.

Obr.: Křivka na obrázku znázorňuje oscilogram získaný tlakoměrem Microlife s IHB technologií. Šipky ukazují zaznamenanou arytmii.

Obr.: Pokud se v průběhu měření vyskytne pulzní nepravidelnost, která znamená výskyt arytmie, na konci měření se na displeji zobrazí symbol.

FORSTNER, K. W.
– Pulse Arrhythmia Detection by Oscillometric Blood Pressure Measurement Devices, P-25, American Society of Hypertension, 18th Annual Scientific Meeting, NYC, New York, 2003.

Aktuality

Ocenění za vysokou designovou kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenění Red Dot Award: Produktový Design 2018

S hrdostí Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenění Red Dot: Produktový design 2018

Číst dál...
microlife Copyright © 2021 microlife.cz - Created by nic.sk. Zásady ochrany osobních údaju >>